Skeniranje okruženja

Istraživanje i interpretiranje okruženja u pogledu načina na koji će trendovi i drajveri uticati na vašu organizaciju u budućnosti.

Rečnik budućnosti, CSB 2022.

Aktivnosti

Obuke

Organizujemo live webinare, online obuke, onsite treninge u oblasti razmišljanja o budućnosti, strategijske dalekovidosti, jačanja inovativnosti, strategija i upravljanja projektima. Organizujemo team building vežbe korišćenjem scenarija i drugih alata iz domena razmišljanja o budućnosti. 

Komunikacija

Promovišemo socijalni, ekonomski i tehnološki razvoj Srbije, uočavamo trendove, obrasce i uzroke promena, analiziramo izazove i pitanja relevantna za budući razvoj društva , doprinosimo javnoj raspravi o izazovima budućnosti i uobličavamo moguće odgovore na te izazove

Događaji

Organizujemo stručne skupove, savetovanja i radionice u oblasti studija budućnosti i pismenosti o budućnosti.

Eksperti

Organizujemo i angažujemo stručnjake za rad na razvojnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena studija budućnosti

Publikacije

Prikupljamo, obrađujemo i objavljujemo naučnu i stručnu literaturu u različitim naučnim i stručnim oblastima, a posebno u oblasti studija budućnosti, inovativnosti i i strategijske dalekovidosti.