Razmišljanje o budućnosti

Sistematičan pristup razmišljanju o glavnim promenama koje će da nastupe u narednih 10 ili 20 godina u svim sferama društva

Rečnik budućnosti, CSB 2022.

Blog