Drajver

Dublji uzročnici promena u nekom sistemu koji određuju pravac razvoja društva.

Rečnik budućnosti, CSB 2022.

Misija

Centar za studije budućnosti je razvojni ekosistem čija je misija demokratizacija strategijske dalekovidosti. Domen našeg delovanju su studije budućnosti, kao i strategija, projekti i komunikacija.

Kroz različite oblike učenja, profesionalnu sertifikaciju i namensko angažovanje, Centar osnažuje pojedince, organizacije i institucije da usvoje razmišljanje o budućnosti kao svoj operativni sistem.

Naš ekosistem je baziran na kolaborativnoj platformi za zajedničko delovanje više partnera, čime gradimo okvir i proces koji omogućava sagledavanje budućnosti, odabir strateških opcija, realizaciju glavnih ciljeva i uspešnu promenu narativa kroz čiju prizmu gledamo na svet.

Naš glavni partner je Metafuture,  edukativna organizacija koju je osnovao profesor Sohail Inayatullah, vodeći svetski futurista i tvorac više osnovnih metoda i alata za razmišljanje o budućnosti. Rezultate njegovog rada i pristup koji je on razvio, koriste sve ozbiljne futurističke organizacije, instituti i fakulteti. Naročito je značajan njegov pristup produbljivanju (mogućih) budućnosti kroz Slojevitu uzročnu analizu – Causal Layered Analysis (CLA).

Kako bi obezbedili profesionalnu sertifikaciju za sve buduće futuriste, Centar je za naše pripremio online obuku „Postani futurista“, koju je razvio profesor Inayatullah, prvu takve vrste na našem jeziku. Završetkom ove obuke dobijate sertifikat koji zajednički izdaju Centar i Metafuture.

Centar sarađuje i sa brojnim drugim svetskim futuristima i gradi mrežu kolega, saradnika i prijatelja koji na sistematičan način razmišljaju o budućnosti.

Pored toga, sarađujemo i sa drugim organizacijama u Srbiji koje se bave strategijom, kao osnovnim preduslovom za dugoročnu stabilnost i rast organizacija, institucija i pojedinaca, zatim upravljanjem projektima kao najefikasnijim instrumentom za sprovođenje promena u poslovanju i komunikacijom, kao neizostavnim elementom savremenog sveta.

Zatim, u našem ekosistemu se nalaze i organizacije i pojedinci koji se kao eksperti bave praćenjem konkretnih oblasti i trendova, čije je razumevanje sastavni deo razmišljanja o budućnosti.

Konačno, privrednici, naučnici, aktivisti, umetnici, autori i pojedinci koji stvaraju nova dela, proizvode, usluge, pojave i procese kroz Centar donose signale promena, menjaju svet oko nas i neposredno rade na boljoj, pravednijoj budućnosti otvorenoj za sve ljude.