The purpose of the looking at the future...is to disturb the present!

Gaston Berger (1896-1960), francuski futurolog

Da li ste previše zauzeti dnevnim brigama i poslovima da bi ste razmišljali o budućnosti?

Ako mislite da jeste, razmislite ponovo!

Takođe, uvek postoje oni koji nađu vreme da se bave budućnošću, da je definišu i zagovaraju po svojoj meri i svrsi. Ako se vi ne bavite  vašom budućnošću, neko drugi će vam je zacrtati. Živećete kao sporedan lik u nečijoj tuđoj priči. Dakle, iako sistematski pristup razmišljanju o budućnosti zahteva vaše vreme i trud danas, kasnije, na vašem ličnom i poslovnom putu, donosi uštede i stvara tržišne i prednosti!

Ukoliko se odlučite za putovanje ka budućnosti, razmišljajte o najmanje četiri smera delovanja, četiri „destinacije“.

Kao prvo, možete da usmerite svoju pažnju ka misiji organizacije, jasnom razumevanju vaše osnovne delatnosti, sagledane iz više uglova.

Zatim, budite svesni toga da se okruženje u kome delujete stalno menja. Možete da ispitate društveni, ekonomski, tehnološki, ekološki i politički kontekst koji utiče na vaše poslovanje. Praćenje trendova zahteva stalnu pažnju!

Treća destinacija je fokusirana na nove moguće probleme, njihovu analizu i pronalaženje inovativnih načina da se na njih odgovori, uz razumevanje sistemske međuzavisnosti.

Konačno, četvrta destinacija za vaše planiranje budućnosti tiče se nove vizije organizacije, njenog novog identiteta.

Kao zaseban deo ovog planiranja, možete da se upitate: Koja je ključna metafora vaše organizacije? Ili, Kako glasi metafora kroz čiju prizmu gledate na svet?

Često su ove priče nesvesne – duboko ukorenjeni pogledi na svet o tome „kako bi stvari trebale da budu“.

Kako da krenete na put?

Svim stvarima, počeci su mali. Dovoljno je da za početak odvojite nekoliko sati i da sa vašim timom prođete kroz nekoliko pitanja. Kao prvo, treba da što je moguće preciznije postavite okvir za razgovor. O kojoj budućnosti želite da pričate?

Na primer, budućnost radne snage u Srbiji 2026? Ili, budućnost za građevinsku industriju u Srbiji 2030? Zatim se fokusirajte na sledeće:

  1. Kakva je istorija tog pitanja?
  2. Koje su vaše prognoze u vezi sa ovim pitanjem, ako se trenutni trendovi nastave?
  3. Koje su ključne pretpostavke koje ste koristili za razmišljanje o ovom pitanju i prognozi?
  4. Na osnovu ovih pretpostavki, oblikujte različite moguće scenarije, "priče" o budućnosti.
  5. Kako izgleda vaša željena budućnost?
  6. Kako ste došli do željene budućnosti? Konačno,
  7. Koja je metafora, osnovna priča i prizma kroz koju gledate na svet, prava podrške za ostvarenje željene budućnost?

 Eksperimentišite sa ovim pitanjima, i krenite ka budućnosti koja se pojavljuje!