Delfi metod

Strukturisani interaktivni metod predviđanja koji se zasniva na panelu eksperata koji daju odgovore na pitanja u više iteracija.

Rečnik budućnosti, CSB 2022.

Puls

Centar za studije budućnosti vam nudi da zajedno sa nama opipate puls sveta koji se menja! Pogledajte pregled signala budućnosti i trendova koje smo odabrali za vas.