The purpose of the looking at the future...is to disturb the present!

Gaston Berger (1896-1960), francuski futurolog

Učimo budućnost - svetska mreža futurista u obrazovanju

Teach The Future

Teach the Future podržava Agendu za održivi razvoj do 2030. i ciljeve održivog razvoja, posebno SDG 4: „osigurati inkluzivno i pravično kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti za doživotno učenje za sve“.

Zajednica Teach the Future posvećena je donošenju razmišljanja o budućnosti školama, nastavnicima i studentima širom sveta. Podučavanjem budućnosti možete osposobiti mlade ljude da se suoče sa neizvesnošću i pomoći im da zamisle i stvore svoju željenu budućnost.

Uvođenjem razmišljanja o budućnosti u učionice želimo da postignemo dugoročne rezultate za generacije koje dolaze:

  • Stimulišemo svest o budućnosti
  • Aktiviramo različite načine razmišljanja (kritičke i kreativne)
  • Naučimo ih sposobnoste navigacije i uticaja na promene kada se susrtenu sa neizvesnošću i složenošću
  • Uključenost mladih se u donošenje boljih odluka za budućnost
  • Stvorimo aktivnije građane
  • Podstičemo više empatije, posebno za buduće generacije, u rešavanju društvenih pitanja