The purpose of the looking at the future...is to disturb the present!

Gaston Berger (1896-1960), francuski futurolog

Vašar budućnosti

Iskusite budućnost!

Centar za studije budućnosti je preveo i prilagodio za naše uslove ovu metodologiju koju su za britanski BBC razvili Stuart Candy, direktor “Situation Lab” profesor dizajna na Carnegie Mellon Univerzitetu u SAD, i Filippo Cuttica, direktor za interaktivni dizajne jedne od kompanija iz LEGO grupacije. 

“Vašar budućnosti” je poludnevna radionica koja razvija imaginaciju, empatiju i razmišljanje o budućnosti. Odvija se u nekoliko koraka uz fasilitaciju, korišćenjem
strukturisanog razmišljanja o budućnosti i elelmenata korisničkog iskustva i dizajna.